کرمانشاه آنلاین
قلب مقدس مسیح 

کلیسای قلب مقدس مسیح

کلیسای قلب مقدس مسیح کلیسای کرمانشاه , اسقف یوحنانیان , کلیسای خیابان مدرس کرمانشاه ;gds , کلیسای قلب مسیح کرمانشاه ,قلب مقدس کرمانشاه , قلب مسیح کرمانشاه , کلیسای مسیحیان کرمانشاه , مسیحیان کرمانشاه اطلاعات اولیه شهرستان شهرستان کرمانشاه استان استان کرمانشاه کاربری غیرفعال گونه معماری کلیسا بنیان‌نهادن دوره قاجار تکمیل شدن ۱۹۱۴ کشور ایران […]