کرمانشاه آنلاین
کرمانشاه با جزئیات کامل

کرمانشاه جزئیات کامل

کرمانشاه با جزئیات کامل کرمانشاه با جزئیات کامل کرمانشاه کردی: کرماشان؛ نهمین شهر پرجمعیت، و یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمانشاه در ایران است. که دارای جمعیتی بالغ بر ۹۴۶٬۶۵۱ نفر در سرشماری سال ۱۳۹۵ و مساحت آن ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است نام های دیگر کرمانشاه کرمانشاه با جزئیات کامل الیپی،کنپد،کامبادن، گامبادنه،کارمیسین،کرمینشان،کارمیشین کرمیسین،قرمسین،قرمشین،کرمانشاهان،قهرمانشهر،باختران کامبادن […]