کرمانشاه آنلاین
سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم

سیاهی دور چشم با افزایش سن، پوست شما شروع به تغییر می کند. نکته ای که بسیاری از افراد متوجه آن می شوند این است که هرچه استرس بیشتری به زندگی آنها وارد شود و خواب کمتری داشته باشند ، این امر در چهره آنها نمایان می شود. درمان سیاهی دور چشم : چشمان ما […]