کرمانشاه آنلاین
ترمیم و کاشت مو

ترمیم و کاشت مو

ترمیم و کاشت مو کاشت موی سر اولین بار درسال 1939 توسط پزشک ژاپنی صورت گرفت   انواع کاشت مو  و پیوند مو اصطلاحات جراحی کاشت مو، کاشت موی طبیعی، پیوند مو و پیوند موی طبیعی همگی یک معنی می دهند. اصطلاح ترمیم مو نیز گاهی مترادف با اصطلاحات مذکور بکار می رود ولی در […]