کرمانشاه آنلاین
ژاپنی های مودب

ژاپنی های مودب

5دلیل برای اینکه ژاپنی ها مودب هستند  ژاپنی ها، بیش از 126 میلیون نفر جمعیت دارند، که در شهرهای بزرگ توکیو، اوساکو، ناگویا و کوبه زندگی می کنند آنها با این انبوهی جمعیت، در فضاهای کوچک،باید یاد بگیرند که،همراه هم باشند بنابراین،آنها در رفتار،فرهنگ و ارزش ها بسیار شبیه به یکدیگر هستند آنها بعنوان “یک ملیت”، “یک […]