کرمانشاه
ژاپنی های مودب

ژاپنی های مودب

5دلیل برای اینکه ژاپنی ها مودب هستند  ژاپنی ها، بیش از 126 میلیون نفر جمعیت دارند، که در شهرهای بزرگ توکیو، اوساکو، ناگویا و کوبه زندگی می کنند آنها با این انبوهی جمعیت، در فضاهای کوچک،باید یاد بگیرند که،همراه هم باشند بنابراین،آنها در رفتار،فرهنگ و ارزش ها بسیار شبیه به یکدیگر هستند آنها بعنوان “یک ملیت”، “یک […]