کرمانشاه آنلاین
جمهوری خلق چین 中华人民共和国 چین

چین Zhōngguó 

چین Zhōngguó چینیان خود کشورشان را چونگوا Zhōngguó می‌نامند که به معنای دولت مرکزی است. نام کامل‌تر جمهوری خلق چین در زبان مانداریان Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó تلفظ می‌شود. جمهوری خلق چین 中华人民共和国 چین پرچم نشان ملی سرود: سرود ملی چین فهرست 0:00 پیش‌تاختن داوطلبان پایتخت پکن ۲°۲۰′ شمالی ۱°۴۰′ شرقی بزرگترین شهر شانگهای زبان(های) رسمی چینی، زبانهای ایالتی و منطقه‌ای حکومت دولت سوسیالیستی تک‌حزبی • • رئیس‌جمهور •نخست‌وزیر شی […]