کرمانشاه آنلاین
تکامل انسان

قدیمی ترین انسانهای اولیه

قدیمی ترین انسان های اولیه سکونت انسانهای اولیه نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران،موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه که در میانه‌های رشته کوه زاگرس قرار دارد به دلیل وضعیت آب و هوایی، کوهستانی بودن و وجود پناهگاه و غارهای طبیعی همواره مورد توجه انسان‌های عصر سنگ بوده‌است. تاکنون بقایای نئاندرتال‌ها در سه غار شانیدر، غار شکارچیان بیستون، غار وزمه در زاگرس کشف […]