کرمانشاه
دنده کباب کرمانشاه

غذای کرمانشاه

غذاهای ایرانی باوجود ادویه‌ها و مزه‌های متنوعی که دارند، دهان هر آدم گرسنه و سیری را آب می‌اندازند. غذاهای محلی کرمانشاه هم از این قاعده مستثنی نیستند، غذاهایی که روغن حیوانی در پخت آنها جایگاه ویژه‌ای دارد. دنده کباب کباب در قلب ما ایرانی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. اسمش که می‌آید، انگار بویش را احساس می‌کنیم […]