کرمانشاه آنلاین
نجم الدین غلامی

نجم الدین غلامی

نجم الدین غلامی یا نجمه غلامی (متولد 1952) خواننده ی کرد زبان است. زندگی نامه نحم الدین غلامی در 21 مارس 1958 [۱] در کوچه گلشن شهر سنندج متولد شد. در سن هیجده سالگی از طریق رادیو سنندج و کرمانشاه شروع به خوانندگی کرد. سپس در اروپا ساکن شده و در آن جا هفت آلبوم را […]