کرمانشاه آنلاین
ميرجلال الدين كزازي

میرجلال الدین کزازی

میرجلال الدین کزازی استاد میرجلال الدین کزازی در دیماه 1327 در کرمانشاه در خانواده ای فرهیخته و فرهنگی که بنیادگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود. خوگیری به مطالعه و دلبستگی پرشور به ایران و فرهنگ گرانسنگ و جهانی آن را از پدر که مردی آزادمنش و فراخ اندیش و مردم […]

دانلود اپلیکیشن کرمانشاه آنلاین دانلود
+