کرمانشاه آنلاین
میترا فرزاد نیا، شرکت تایر کرد

میترا فرزاد نیا، شرکت تایر کرد

میترا فرزاد نیا، شرکت تایر کرد نام شرکت: تایر کورد تعاونی1820 جنسیت: زن عکس: اطلاعات کارآفرینی: بخش کار آفرینی: استانی کارآفرین سال: سال 1388 نام جشنواره: جشنواره کارآفرینان برتر نوع کارآفرینی: صنعتی بخش کار آفرینی: استانی استان: کرمانشاه کارآفرین سال: سال 1389 نام جشنواره: جشنواره کارآفرینان برتر نوع کارآفرینی: صنعتی تاریخ تولد: یکشنبه, شهریور 2, […]