کرمانشاه آنلاین
تندیس سمیرامیس

فرمانده هخامنشی

فرمانده هخامنشی آرامگاه هالیکارناسوس مقبره باستانی فرماندار هخامنشی هالیکار ناسوس فرمانده هخامنشی از کودکی در مجله های دانستنی و بخش های هیجان انگیز روزنامه با نام عجایب هفتگانه جهان باستان بسیار برخورد کرده ایم و شاید در این میان نام باغ های معلق بابل، اهرام ثلاثه مصر و فانوس اسکندریه را به خاطر بیاورید. اما درباره باقی عجایب هفتگانه باستانی چه می […]