کرمانشاه آنلاین
مسکن مهر کرمانشاه

مسکن مهر کرمانشاه

مسکن مهر کرمانشاه شرایط اولیه متقاضیان جهت ثبت نام 1- متقاضی و افراد تحت تکفل که از تاریخ 1 فروردین 1384 تا کنون فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد 2- از تاریخ 22 بهمن 1357 تا کنون از هیچ از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه […]