کرمانشاه آنلاین
محوطه دستک علیا

محوطه دستک علیا

محوطه دستک علیا ۵ نام محوطه دستک علیا ۵ کشور ایران استان استان کرمانشاه شهرستان شهرستان سرپل ذهاب اطلاعات اثر کاربری محوطه دیرینگی عصر مس دورهٔ ساخت اثر عصر مس اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۵۵۹۴ تاریخ ثبت ملی ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ محوطه دستک علیا ۵ در استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب واقع شده است. […]