کرمانشاه آنلاین
lpln [,hn lpfj

محمد جواد محبت معلم کرمانشاهی

محمد جواد محبت معلم کرمانشاهی محمدجواد محبت محمد جواد محبت متولد 1322در کرمانشاه،از معلمان شاعر و اهل قلم است. زندگی‌نامه کودکی و تحصیلات را در کرمانشاه گذراند و سپس به عنوان معلم در روستاهای قصر شیرین به خدمت مشغول شد. شعرهای او از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴ در مجلات توفیق، خوشه، روشنفکر، دریچه، تهران مصور و هفته‌نامه مشیر چاپ می‌شد. از سال ۶۲ به […]