کرمانشاه آنلاین

محلات قدیم کرمانشاه

محلات قدیم کرمانشاه در گذر تاریخ با گسترش شهر کرمانشاه و تغییر اسامی،نام بسیاری از محلات کرمانشاه به تاریخ پیوسته است و کمتر کسی این اسامی را به خاطر دارد. این متن نگاهی دارد به نام های قدیم محلات شهر تاریخی کرمانشاه. نام قدیمی محله کرمانشاه (‌آسیاب ملا میران: چهار‌راه سیلو‌) (‌نوبتی: بین چهار‌راه سیلو […]