کرمانشاه آنلاین
قرارداد تولید محتوا

قرارداد تولید محتوا

قرارداد تولید محتوا کارفرما : آقا/خانم/……………………..  شماره ملی/شماره ثبت ……………………… به نشانی……………………………. شماره تماس :   مجری تولید محتوا  : آقا/خانم ………………..  به شماره ملی …………………….. به نشانی …………………………………….. شماره تماس :   ماده۱- موضوع قرارداد تولید محتوای متنی و گرافیکی ورزشی به منظور درج در وبسایت کرمانشاه آنلاین در جهت افزایش بازدیدکننده و سئو […]