کرمانشاه آنلاین
غار دواشکفت

غار دواشکفت

غار دواشکفت نمایی از غار دواشکفت رو به شهر کرمانشاه غار دواشکفت در شمال شهر کرمانشاه، در دامنهٔ کوه میوله و مشرف به پارک کوهستان قرار دارد و کهنترین بقایای سکونت انسان در شهر کرمانشاه در آن پیدا شده است. با توجه به مطالعات باستان‌شناسی انجام شده، غار دواشکفت در دوران پارینه سنگی میانی (بین […]