کرمانشاه آنلاین
علی جعفر سرمستی

علی جعفر سرمستی، عسل و لوازم زنبورداری سرمستی

علی جعفر سرمستی، عسل و لوازم زنبورداری سرمستی ، عسل و لوازم زنبورداری سرمستی نام شرکت:عسل و لوازم زنبورداری سر مستی بخش کار آفرینی:استانی استان:کرمانشاه کارآفرین سال:سال 1390 نام جشنواره:جشنواره کارآفرینان برتر نوع کارآفرینی:کشاورزی تاریخ تولد:پنجشنبه, شهریور 2, 1346 پیشنهاد فعال کردن یک روستا به عنوان جاذبه گردشگری در حوزه زنبورداری را مطرح کرد و […]