کامبادان
تصویری موجود نمی‌باشد

علی جعفر سرمستی، عسل و لوازم زنبورداری سرمستی

علی جعفر سرمستی ، عسل و لوازم زنبورداری سرمستی نام شرکت: عسل و لوازم زنبورداری سر مستی جنسیت: مرد اطلاعات کارآفرینی:  بخش کار آفرینی: استانی استان: کرمانشاه کارآفرین سال: سال 1390 نام جشنواره: جشنواره کارآفرینان برتر نوع کارآفرینی: کشاورزی بخش کار آفرینی: استانی استان: کرمانشاه کارآفرین سال: سال 1391 نام جشنواره: جشنواره کارآفرینان برتر نوع […]