کرمانشاه آنلاین
عبدالرضا مصری

عبدالرضا مصری

عبدالرضا مصری عبدالرضا مصری نماینده مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم شروع به کار ۷ خرداد ۱۳۹۹ جانشین خودش، جاسمی و صفری حوزه انتخاباتی کرمانشاه اکثریت ۹۵٬۰۶۱ (۳۶٫۵۶٪)[۱] نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی مشغول به کار ۵ خرداد ۱۳۹۸ – ۶ خرداد ۱۳۹۹ پس از علی مطهری پیش از علی نیکزاد نماینده مجلس شورای اسلامی دوره‌های هفتم، نهم و دهم مشغول به کار ۸ خرداد ۱۳۹۵ – […]