کرمانشاه
شامی کرمانشاهی شاعر کرمانشاه

شاعر کرمانشاه شامی کرمانشاهی

شاعر کرمانشاه شامی کرمانشاهی شامی شاعری کرمانشاهی زندگی شامی کرمانشاهی در سال ۱۲۹۶ خورشیدی در محله چنانی کرمانشاه به دنیا آمد. نام پدرش خدامراد و نام مادرش فانوس بود. شامی در در سن چهار سالگی در پی بیماری آبله نابینا گردید. وی در اوان کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و از […]