کرمانشاه
اسلام اباد غرب

شاباد اسلام آباد غرب با جزئیات کامل

شاباد اسلام آباد غرب با جزئیات کامل نام های پیشین شاباد  اسلام‌آباد غرب با نام های پیشین شاه آباد غرب و هارون آباد یکی از شهرهای استان کرمانشاه است. به لحاظ جمعیت دومین شهر استان کرمانشاه بعد از شهر کرمانشاه است. این شهر تا قبل از انقلاب ۵۷ شاه آباد (شاباد) نام داشت.از کارخانه‌های این شهر کارخانه کاشی کاژه و کارخانه بزرگ […]