کرمانشاه آنلاین
سید سعید حیدری طیب

سید سعید حیدری طیب

سید سعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب 1-قاضی دادگستری2-عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دوره نهم 3- نایب رئیس کمیسیون انرژی نمایندگان ادوار 4- نماینده وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت نفت 5- عضو هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس. اطلاعات شخصی زاده سید سعید حیدری طیب ۲۵ شهریور ۱۳۴۹ […]