کرمانشاه
2ddsfd

سیب پلو کرمانشاهی

سیب پلو کرمانشاهی   طرز تهیه سیب پلو کرمانشاهی   جای جای ایران عزیزمان پر هست از فرهنگ های غذایی متنوع که هر کدام به تنهایی عالی و منحصر به فرد هستند. یکی از این اقلیم های فوق العاده غرب کشور هست که می توانیم از خوراک ها و غذاهایی که در آن منطقه طبخ […]