کرمانشاه آنلاین
2ddsfd

سیب پلو کرمانشاهی

سیب پلو کرمانشاهی   طرز تهیه سیب پلو کرمانشاهی   جای جای ایران عزیزمان پر هست از فرهنگ های غذایی متنوع که هر کدام به تنهایی عالی و منحصر به فرد هستند. یکی از این اقلیم های فوق العاده غرب کشور هست که می توانیم از خوراک ها و غذاهایی که در آن منطقه طبخ […]