کرمانشاه آنلاین
سردار یار محمد خان کرمانشاهی

سردار یار محمد خان کرمانشاهی

سردار یار محمد خان کرمانشاهی سردار یارمحمدخان بالاوند معروف به یارمحمدخان کرمانشاهی از فعالان مشروطه بود که در طی سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۲۸۹ خورشیدی در یک رشته نبردهای سخت و از جمله در محاصره تبریز به یاری ستارخان و باقرخان شتافت. وی بعداً توسط عبدالحسین میرزا فرمانفرما حاکم کرمانشاه و عامل حکومت قاجار در ۱۳ مهر ۱۲۹۱ و در بازار مسقف کلوچه پز خانهٔ کرمانشاه به قتل رسید. جنبش مشروطه […]