کرمانشاه آنلاین
نازارگی هرچی کسم هر دو چوم له ژیر پاد ♫♪ ♫♫♫ گشت کسگم بمرم اراد آخر چیو رنجم دایده باد ♫♪ ♫♫♫ ای نازار یارم گیانم نازارگی هرچی کسم هر دو چوم له ژیر پاد ♫♪ ♫♫♫ ♫♪ ♫♫♫گشت کسگم بمرم اراد آخر چیو رنجم دایده باد♫♪ ♫♫♫ چه بودن هر یه امشوه سنجاخ سرون بشکنی ♫♪ ♫♫♫♫♪ ♫♫♫♫♪ ♫♫♫ وو زلفه مالم برمنی لو خاله خیونم برشنی ♫♪ ♫♫♫ ای دل ارا نیری خور بدبختگی آخر و شر ♫♪ ♫♫♫ نازارگد چیسه سفر آواره بیده و در و در ♫♪ ♫♫♫ نازار چون مسم ارا و حال داغانم خنی

رضا لرستانی

رضا لرستانی رضا لرستانی از هنرمندان کورد زبان کرمانشایی میباشد. او علاقه ی شدیدی به موسیقی کردی اصیل دارد . رضا لرستانی دارای تراک های موفق و پخش شده میباشد که میتوانید اثرات این هنرمند را از رسانه بزرگ غرب ملودی دانلود نمایید .   متن آهنگ انتظار از رضا لرستانی : هر شو و […]