کرمانشاه
رحم اجاره وقیمت

رحم اجاره ای و جزئیات کامل

رحم اجاره ای و جزئیات کامل رحم اجاره ای ( رحم جایگزین یا اهدای رحمی) رحم اجاره ای یا رحم اهدایی ، موافقت نامه ای است که یک زن می پذیرد که باردار شود و یک فرزند متعلق به یک زوج دیگر را در رحم خود پرورش دهد. زوجین وقتی در جستجوی اهدای رحم یا رحم […]