کرمانشاه آنلاین
دانلود آهنگ درد رامان روا

دانلود آهنگ درد رامان روا

دانلود آهنگ درد رامان روا یا تو بمونو یا من برم اینجوری من راحت ترم فرق تو میدونی چیه اینه من ازت عاشق ترم متن آهنگ درد رامان روا وای درده نبودت یادم هست هنوزت تو واست مهم نیست دوریت سینه سوزه درد میگیره جونم میلرزه وجودم هی میگم که چرا عاشقه تو بودم یا […]