کرمانشاه
خورشت خلال کرمانشاه

خورشت خلال کرمانشاه

خورشت خلال کرمانشاه غذاهای محلی شهرها و مناطق دیگر آنقدر متنوع هستند که نباید از آنها غافل شویم. غذاهای خوش رنگ و لعابی که به هر حال بسته به ذائقه ما باب میل‌مان خواهند بود و چه بهتر که برنامه‌های غذایی‌مان ترکیبی از غذاهای محلی شهرهای مختلف باشند. خورش خلال کرمانشاهی‌ها یکی از این غذاهاست […]