کرمانشاه آنلاین
آرایش با لباس طلائی

خارش سر

خارش سر   در مواردی خارش عمومی پوست بدن به سر سرایت می کند و در موارد دیگر فقط محدود به پوست سر است.به گفته پزشکان علل زیادی ممکن است باعث خارش  شود. اشخاصی که به کهیر و یا سایر بیماری های  دار مبتلا هستند در پوست نیز خارش دارند که با درمان ناراحتی اصلی، […]