کرمانشاه
حیوانات کرمانشاه

حیوانات و جانوران کرمانشاه

حیوانات و جانوران کرمانشاه کرمانشاه یکی استان‌های متنوع از نظر ‌بوم‌شناسی در ایران است و بدلیل پستی و بلندی زیاد باعث شده گونه‌های جانوری متنوعی در این استان یافت شود که از این میان این استان دارای ۱۸۰ گونه پرنده، ۴۵ گونه پستاندار، ۳۳ گونه ماهی و ۳۴ گونه خزنده شناسایی شده‌اند. مناطق حفاظت شده در […]