کرمانشاه
حاکمان کرمانشاه

حاکمان کرمانشاه از دوران صفویه تا پهلوی

حاکمان کرمانشاه از دوران صفویه تا پهلوی این فهرست اسامی حاکمان منطقهٔ کرمانشاهان و نواحی تابعهٔ آن (از دوران صفوی تا پایان قاجار) می‌باشد. الله‌قلی‌خان زنگنه از بزرگان کرد طایفه زنگنه بود، که به عنوان فرماندار کرمانشاه تحت سلسله زند از اواسط دهه ۱۷۵۰ تا مرگ او در سال ۱۷۸۵، خدمت می‌کرد. او در زمانی که حاکم اردلان، خسرو خان بزرگ اردلان، او را شکست […]