کرمانشاه
مدلل کرمانشاهی

جوادمدلل،عبدالعلی مدلل،نازگل

جواد مدلل،عبدالعلی مدلل،نازگل بیوگرافی مدلل عبدالعلی مدلل در سال 1316 در یکی از روستانهای کرمانشاه دیده به جهان گشود. خانواده وی از خانوده های متمول و سرشناس کرمانشاه بودند. شغل اصلی این خاندان، کشاورزی و تجارت بود. وی از کودکی با کشاورزی در زمینهای خانوادگی آشنایی داشت و همواره در پی آن بود که این […]