کرمانشاه آنلاین
تپه کچل ۱

تپه کچل ۱

تپه کچل ۱ نام تپه کچل ۱ کشور ایران استان استان کرمانشاه شهرستان شهرستان سرپل ذهاب اطلاعات اثر کاربری تپه دیرینگی عصر مس دورهٔ ساخت اثر عصر مس، دوران‌های تاریخی پس از اسلام اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۵۶۵۱ تاریخ ثبت ملی ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ تپه کچل ۱ مربوط به عصر مس و سنگ – عصر مفرغ – عصر آهن – سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از […]