کرمانشاه آنلاین
کاشت مژه 

تزریق ژل پلاسما

تزریق ژل پلاسما   پلاسما ژل   پلاسما ژل یک فیلر اتولوگ هست که برای درمان چروک های پوستی و حجم دهی مؤثر در نواحی موردنظر استفاده میشود . ماده های( پلاسمای اتولوگ) از خون خویش بیمار گرفته میشود که پلاسما ژل نامیده میشود . پلاسما ژل در سال های تقریباً زیادی مورد بررسی های […]