کرمانشاه آنلاین
تبلیغات پشت نویسی خودرو و اتوبوس

تبلیغات پشت نویسی خودرو و اتوبوس

تبلیغات پشت نویسی خودرو و اتوبوس تو کار تبلیغات هستی؟شرکت تبلیغاتی داری؟ یا اصلا بیکار هستی؟سرمایه نداری؟ در هر دو صورت یک چیزی داری که ۹۷ درصد مردم دنیا ندارند!!!! پشتکار.و.تلاش اگر شرکت تبلیغاتی داری که کارت خیلی سادست چرا؟ این همه اتوبوس و مینی بوس بین شهری که پنجره عقب ماشینشون بدون استفاده مونده… […]