کرمانشاه آنلاین
تالاب هشیلان

تالاب هشیلان

تالاب هشیلان برای روستایی به همین نام، هشیلان را ببینید. تالاب هشیلان په‌نگاو هه‌شیلان هشیلان موقعیت استان کرمانشاه، بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه، دهستان میان‌دربند، روستای هشیلان گروه تالاب مساحتِ رو ۴۵۰ هکتار[۱] جاهای مسکونی روستای هشیلان زیاگان انواع خزندگان و پستانداران و پرندگان مانند شغال، بز وحشی، روباه، اردک سر سبز، خوتکا، اردک ارده ای، گیلار، خوتکای پر سفید، نوک […]