کامبادان
تکامل انسان

قدیمی ترین انسانهای اولیه

قدیمی ترین انسان های اولیه سکونت انسانهای اولیه نخستین مولاژ ساخته شده از انسان نئاندرتال در ایران،موزه پارینه سنگی زاگرس کرمانشاه که در میانه‌های رشته کوه زاگرس قرار دارد به دلیل وضعیت آب و هوایی، کوهستانی بودن و وجود پناهگاه و غارهای طبیعی همواره مورد توجه انسان‌های عصر سنگ بوده‌است. تاکنون بقایای نئاندرتال‌ها در سه غار شانیدر، غار شکارچیان بیستون، غار وزمه در زاگرس کشف […]

پایتخت ساسانی

کامبادن کجاست؟

در مورد شهر کرمانشاه پیدایش کرمانشاه کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به‌ شمار می‌رود. پیدایش آن به سده چهارم میلادی بازمی‌گردد.  از آن دوران تا حمله اعراب به ایران به عنوان دومین پایتخت ساسانیان مورد توجه حکومت بود. در دوران سلجوقیان در قرن یازدهم میلادی کرمانشاه به عنوان شهر ارشد کردستان انتخاب شد. در قرون وسطی شهر کرمانشاه […]

android 300x55 - کرمانشاه-کامبادن-کامبادان-باختران