کرمانشاه آنلاین

اسب کرد

اسب کرد ، تاریخچه اسب کرد اسب کرد ایران بر طبق نوشته های جهانگردان و مورخین از هرودت گرفته تا معاصرین، به اقصی نقاط دنیا انتقال یافته  و خون آن در شریانهای اسبهای دنیا جریان دارد. اسب کرد از اسبهای توانای ارزشمند و پرخون دنیا محسوب گردیده و مبدا و منشا آن ایران می باشد. […]