کرمانشاه آنلاین
شهر تاریخی بگستانه

بگستانه شهر اسرار آمیز ایران

بگستانه شهر اسرار آمیز ایران شهر اسرار آمیز بگستانه کجاست بگستانه کجاست این شهر گمشده را در دامنه پارتی کوه‌بیستون در کرمانشاه کشف شد .با توجه به کشف بقایایی از استقرار دوره اشکانی در این محوطه قرار دارد پس از آنکه سال‌ها باستان‌شناسان برجسته جهان به دنبال یافتن نشانه‌هایی از شهر تاریخی و اسرارآمیز «بگستانه» […]