کرمانشاه آنلاین
روستاهای فوق شامل.

ایل کاکاوند

ایل کاکاوند ایل کاکاوند ایل کاکاوَند (کاکَه‌وَند) یکی از طوایف گروه دلفان است که به زبان لکی تکلم می‌کنند. آرنولد تالبوت ویلسون در یک گزارش ارتش محرمانه بریتانیایی، در سال۱۹۱۲ ایل کاکاوند را پرطرفدارترین قبایل لک دانست که به راحتی برای حمله به کرمانشاه و مسیرهای اصلی تجارت، اقدام می‌کردند را معرفی کرد. این ایل ساکن استان کرمانشاه […]