کرمانشاه آنلاین
اهل حق یا یارسان

اهل حق یا یارسان

اهل حق یا یارسان  آیین اهل حق بر چهار اصل پاکی، راستی، نیستی و ردا  اهل حق یا یارسان به پیروان دین یاری گفته می‌شود که به‌طور عمده در دو کشور ایران و عراق پیرو دارد. دین یاری دینی است با مناسک عرفانی که تاریخ دقیق شکل‌گیری آن مشخص نیست، ولی پیروان آن به ازلی و ابدی بودن آیین خود باور دارند. این دین در دوره‌های […]