کامبادان
تصویری موجود نمی‌باشد

اعظم ناصری‌پور

اعظم ناصری‌پور اعظم ناصری پور نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اطلاعات شخصی زاده ۱۳۴۶ اسلام‌آباد غرب،  ایران پیشه نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی اعظم ناصری پور زاده ۱۳۴۶ اسلام‌آباد غرب نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ اسلام ابادغرب در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی شهرستان اسلام‌آباد غرب بوده‌است.[۱]