کرمانشاه آنلاین
اسماعیل مسقطی

اسماعیل مسقطی خواننده کرمانشاهی

اسماعیل مسقطی خواننده کرمانشاهی استاد اسماعیل مسقطی پدرش «محمد ابراهیم پسر مصطفی خان وکیل» از شاگردان میرزا آقاخان پدر بوده است. از ۱۲سالگی با نواختن ضرب وارد دنیای بزرگ موسیقی شده و در ۱۸ سالگی به تار روی آورد. در مدتی که «استاد مرتضی خان نی‏داوود» و «استاد یحیی زرینچه» در کرمانشاه اقامت داشتند از […]