کرمانشاه آنلاین
استفاده از ریمل

استفاده از ریمل

استفاده از ریمل انتخاب ریمل بستگی به نوع چشم و مژه ها دارد   ریمل های مختلفی و بسیاری وجود دارد اما کمتر کسی است که از تکنیک های انتخاب ریمل و استفاده از آن آگاه باشد، افراد کمی هستند که بدانند انتخاب ریمل بستگی به نوع چشم و مژه ها دارد و باید هنگام […]