کرمانشاه آنلاین
تصویری موجود نمی‌باشد

احمد معینی نقده، واستریوشان

احمد معینی نقده واستریوشان سالار در دوران ساسانی به شخصی گفته می‌شد که رئیس مالیات ارضی بود. لفظ واستریوشان سالار یا واستریوش بذ به معنی رئیس فلاحان است. مالیات ارضی بیشتر تحمیل فلاحان می‌شد چون میزان خراج را از روی حاصلخیزی زمین و خوبی و بدی محصول هر قسمت تشخیص می دادند. مسلماً واستریوشان سالار مأمور بوده است […]