کامبادان
تصویری موجود نمی‌باشد

احداث راه اندازی کارواش

احداث راه اندازی کارواش ✅ از بازار کارواش و احداث واحدهای شست وشوی این روزها داغ است و به نظر می رسد با توجه به حجم اتومبیل هایی که حداقل درسطح شهر تهران در حرکت هستند، مشتریانی همیشگی هم برای سرمایه گذاران در این حوزه وجود دارد. به نظر می رسد متراژ مورد نیاز برای […]

android 300x55 - کرمانشاه-کامبادن-کامبادان-باختران