کرمانشاه آنلاین
ابراهیم عزیزی

ابراهیم عزیزی

ابراهیم عزیزی ابراهیم عزیزی حقوقدان شورای نگهبان مشغول به کار ۱۳۸۰ – مهر ۱۳۸۸ رئیس قوهٔ قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی پس از حقوقدانان دورهٔ چهارم پیش از عباسعلی کدخدایی دومین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱ رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد پس از امیرمنصور برقعی پیش از بهروز مرادی نخستین معاون توسعه مدیریت […]