کرمانشاه آنلاین

ابراهیم خوشنوا

ابراهیم خوشنوا ابراهیم خوشنواخواننده خوب و خوش صدا شادروان ابراهیم خوشنوا فرزند اسدالله در سال 1314 در کرمانشاه در منطقه فیض آباد متولد شد.   ابراهیم خوشنوا و پدر ایشان از متولیان بقعه ی متبرکه سید فاطمه بوده اند. مرحوم ابراهیم خوشنوا در نوجوانی موذن مسجد فیض آباد بوده.او از صوت بسیار زیبا و لطیفی […]