کرمانشاه آنلاین
آرایش چشم, آرایش چشم دودی زیبا

آرایش چشم دودی

آرایش چشم دودی سایه های دودی برای چشم های قهوه ای برترین انتخاب میباشند تا بانوان را به بحبوحه جذابیت و زیبایی برسانند. از گذشته های دور تا کنون آرایش دودی چشم یکی از مدل های متداول بوده است. اما هر از گاهی چیزهایی به این مدل افزوده یا از آن کاسته می شود. آموزش […]